Giáo án điện tử

Giao an Lop 5 tuan 15

Tuần 15                                              Thứ hai ngày 03  tháng 12  năm  2018 Tập đọc:                        BUÔN CHƯ LÊNH ĐÓN CÔ GIÁO Mục tiêu: – Phát âm đúng tên người dân tộc trong bài; biết đọc diễn cảm với giọng phù hợp nội…