Hoạt động đoàn – đội

Sơ lược lịch sử Đội TNTP Hồ Chí Minh

Sơ lược lịch sử Đội TNTP Hồ Chí Minh Hoàn cảnh lịch sử – xã hội nước ta trước ngày thành lập Đội thiếu nhi cứu quốc: Năm 1858, thực dân Pháp đặt chân tại bến…

Uống nước nhớ nguồn

Nhằm thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây” và thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015 “Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực”. Nhiều Liên đội khối trường Tiểu học, dưới…