TỔ CHỨC NGÀY HỘI THIẾU NHI VUI KHỎE – TIẾN BƯỚC LÊN ĐOÀN

Tháng Ba 24, 2021 6:17 chiều

     Thực hiện Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2020 – 2021,Công văn số 57-CV/HĐĐ, ngày 04 tháng 02 năm 2021 của Ban chấp hành Tỉnh Đoàn Quảng Bình về việc triển khai Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe – Tiến bước lên Đoàn”.

 Hôm nay Liên đội TH Cồn Sẻ  tổ chức  Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe – Tiến bước lên Đoàn” năm học 2020 – 2021 với chủ đề “Tự hào 90 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Mình”.

      Tổ chức ngày hội nhằm mục đích: 

-Tuyên truyền, giáo dục cho thiếu nhi truyền thống 90 năm xây dựng và phát triển của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; khơi dậy niềm tự hào, ý chí quyết tâm thi đua học tập và rèn luyện, phấn đấu trở thành người đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh của thiếu nhi Việt Nam.
– Tạo sân chơi lành mạnh để các em thiếu nhi được giao lưu, tích cực tập luyện thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe; phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo trong các hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi tại Liên đội.
-Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe – Tiến bước lên Đoàn” được tổ chức tại Liên đội tạo được phong trào thi đua sôi nổi trong học tập và rèn luyện; đảm bảo trang trọng, vui tươi, an toàn, tiết kiệm.

Những hoạt động trong ngày hội: 

164908736_443452170067995_3983775139867379348_n

164442514_1049418358882132_4376990970015126862_n

164495541_368288874226190_158965360414123452_n

164792586_319321669624125_3185904605236532469_n
163646228_787322785225897_4180835164703867481_n 164183519_802568753944364_2164685206735107178_n 164203673_945579995979158_1643296272313196675_n 164337221_451500802768766_6283915681008664274_n

164398094_1001669017032717_8424137896498352585_n (1) 164398094_1001669017032717_8424137896498352585_n 164403977_1407156032965748_4633612300939505678_n


164584893_5100856483321810_4050908334982493532_n164984953_3098365820487087_6055813465883237202_n

 

164350901_490626468773229_9007721668240762119_n

164398089_157833182863308_3675237535371698625_n162459786_454094495666737_2450923807796920992_n